Vítejte na stránkách sdružení Inicio!

Inicio je obecně prospěšná, nezisková a nepolitická platforma. Řídíme se naší vizí: Spolupráce bez hranic.

Inicio je občanské sdružení, které si dává za cíl, zprostředkovávat akce a projekty mezi Čechy a Rakušany, aby se odbourávály hranice v myslích lidí. Soustředíme se na česko-rakouské pohraničí, zvláště na Jižní Čechy a Horní Rakousko.

Zakládajícími členy jsou studenti, kteří přes rozdílnou národost sledují jeden cíl: dát dohromady obyvatele regionů a společně podporovat kulturní výměnu, pochopení a osobní vztahy na obou stranách hranic.

Potřebu k založení sdružení Inicio jsme pocítili na základě mnoha osobních zážitků. Často chybí spolupráce mezi obyvateli obcí a regionů, ačkoliv mají společné zájmy. Předsudky a zastaralé představy negativně ovlivňují kontakt mezi Rakušany a Čechy.

Sdružení Inicio by chtělo zprostředkovat kontakt, vzbudit zájem a přispět k oboustranému porozumění. Proto je naše motto: "Spolupráce bez hranic".

Novinky:

1.8.2012

Pozvánka - Příspěvek k propagaci a podpora rozvoje tradičních řemesel formou společné účasti na akci Veletrh v Ulrichsbergu 5.-7.8.2011.

Informační letáček Veletrhu Ulrichsberg

Informace o veletrhu

30.9.2011

Občanské sdružení INICIO s radostí oznamuje úspěšné zakončení projektu „Rozvoj tradičních řemesel“ Bližší info naleznete v popisu projektu Rozvoj tradičních řemesel

31. 7. 2011

Srdečně Vás zveme na jízdy šlapacích autíček na okraj Šumavského veletrhu od 5.8. - 7.8. 2011 v Ulrichsbergu a též 4.8. 2011 v Černé v Pošumaví a Nové Peci. Bližší informace viz letáček:

Zároveň bychom chtěli poděkovat společnosti Koh-i-noor Hardtmuth (www.koh-i-noor.eu) a Sublima s.r.o. (www.sublima.cz) za významnou podporu této akce ve formě sponzorských darů.

30. 4. 2011

Občanské sdružení INICIO s radostí oznamuje úspěšné zakončení projektu „Šumavská řemesla.“ Bližší info naleznete v popisu projektu Šumavská řemesla.

1. 3. 2011

Občanské sdružení INICIO a obec Nová Pec Vás srdečně zvou na společné setkání dne 24. 3. 2011, při kterém se poznají řemeslníci a živnostníci z regionu kolem Smrčiny z Česka a Rakouska a získají informace o druhé straně hranice. Místo konání: Městský úřad v Ulrichsbergu, Markt 20, 4161 Ulrichsberg.

Pozvánka ke stažení ve formátu PDF

31. 10. 2010

Občanské sdružení INICIO s radostí oznamuje úspěšné zakončení projektu „Vytipování kroků vedoucích k vytvoření základu pro trvalou spolupráci dobrovolných hasičů z Nové Pece a Klafferu, zapojení mladých hasičů, příklad pro další sbory a spolky z okolí.“ Podařilo se nám podpořit jak sociální vazby, tak společné dovednosti. Jsme velmi rádi, že můžeme konstatovat, že toto a mnoho dalšího projekt splnil na výbornou. Bližší info naleznete v popisu projektu hasiči.

21. 8. 2010

Fotografie z akce Pálení milíře na Jeleních vrchách u Nové Pece jsou nyní k dispozici ZDE. Během akce proběhlo setkání Sboru dobrovolných hasičů z Nové Pece na české straně a ze sousedního Klafferu na rakouské straně.

12. 12. 2009

Společné aktivity v rámci výročního jednání sboru Dobrovolných hasičů Nová Pec.

4. 12. 2009

Sbor Dobrovolných hasičů Nová Pec (ČR) a Klaffer (Rakousko) ve spolupráci s občanským sdružením INICIO uspořádali společnou mikulášskou besídku, která se uskutečnila v hotelu Marlin v Nové Peci. Dětem byla kromě ukázky vánočních zvyků přiblížena formou hry první slovíčka cizí řeči.

Fotografie z akce najdete ZDE.

23. 11. 2009

Stefan Haidl byl vyznamenán programem rakouské ÖAD (Österreichisches Außendienst – rakouská zahraniční služba) „Lifelong Learning“ za jeho jednoroční pobyt v České Republice. Především založení občanského sdružení INICIO bylo rozhodující pro jeho uctění jako „Erasmus velvyslanec 2009/10“.

Informace k akci jsou k dispozici na www.lebenslanges-lernen.at

30. 08. 2009

Představení občanského sdružení INICIO na veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích. Různé projekty byly konzultovány s českými a rakouskými osobnostmi z oblasti ekonomie a politiky. Ze všech stran byla potvrzena potřeba jednat v oblasti české a rakouské spolupráce. Toto by chtělo INICIO i v budoucnu podporovat přeshraničními projekty, aby se pomyslné hranice v myslích lidí odbourávaly.

Fotografie z akce najdete ZDE.